تخفیف محصولات تکسو خبرها

به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند برای بار دوم و در جهت حمایت هرچه بیشترو تشویق بازاریابان گرامی شرکت تکسو بخش قابل توجهی از محصولات خودرا با تخفیفات چشمگیر از 15 آذرماه تا 15 دی ماه عرضه می نماید.کلیه بازاریابان گرامی مشمول این طرح بوده و تمامی تغییرقیمت ها را می توانند از طریق سایت مشاهده نمایند.امید می رود که کلیه عزیزان از این فرصت بوجود آمده نهایت بهره لازم را ببرند.

2     Google +