اطلاعیه 94 اطلاعیه ها

 روز ۲۰ اردیبهشت، اولین رویداد مدیران خواهد بود که برای همگی شما می تواند جالب و آموزنده باشد. تصمیم بر این داریم که در این رویداد از موضوع جدیدی نیز رونمایی کنیم که برای شما بسیار‌  ...جالب خواهد بود. این رویداد و رونمایی با توجه به جزییات آن ، فصل جدیدی را در این حرفه رقم خواهد زد. اسامی دعوت شدگان به زودی اعلام می شود

12     Google +