اطلاعیه79 اطلاعیه ها

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران و بازاریابان عزیز می رسانیم

.
بنا به درخواست فراوان بازاریابان گرامی و بااستناد به تغییرپلن به جهت دادن فرصت بیشتر به همه عزیزان ،زمان سفر و همایش جزیره کیش تا 3 ماه دیگرتمدید گردید.
به این صورت که علاوه بر کلیه عزیزان که تاکنون حائز شرایط شده اند سایر افرادی که تا پایان آبان ماه رتبه لازم رااحراز نمایند می توانند در این سفر و همایش طلایی حضور بهم رسانند.
شایان ذکر است که رتبه های راهنما به بالا در پلن جدید در هریک از ماه های مرداد،شهریور، مهر ، آبان ، کسب نمایند در سفر و همایش جزیره زیبای کیش همراه ما خواهند بود

2     Google +    

تنها کاربران ثبت شده قادر به ارایه نظر هستند.


عنوان
نظر