اطلاعیه40 اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند جشنواره پاییزی تخفیفات پاتیلان آغاز گردید. لذا کلیه عزیزان می توانند از مورخ 1395/8/6 از تخفیفات این محصول بهره مند گردند.

 

منتظر اخبار خوب دیگر از تکسو باشید

2     Google +