خبرگزاری گسترده در مورد بازی فوتبال خبرها

رسانه های کشور اسپانیا علی الخصوص سایت رسمی لالیگا پوشش گسترده ای را در رابطه با بازی دوستانه روز پنج شنبه مورخ  95/6/4  بین تیم های ستارگان لالیگا و ستارگان ایران در دستور کار خود قرار دادند . جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی لالیگا به نشانی www.laliga.es .مراجعه فرمایید

3     Google +