اطلاعیه23 اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند به دلیل تغییر سیستم ارسال کالا به حالت 100% مکانیزه ، که این امر برای اولین بار در بازاریابی شبکه ای کشور و به جهت سرعت بالا و همچنین کیفیت ارسال کالا صورت می پذیرد، ارسال کالا با کمی تاخیر صورت خواهد گرفت که از همین رو ضمن پوزش از کلیه همکاران گرامی از تاملی که ابراز می دارند تقدیر می گردد. بدیهی است پس از استقرار کامل این سیستم همگی از مزایای بسیار ویژه آن بهره مند خواهیم شد.

منتظر اخبار خوب دیگر تکسو باشید.

2     Google +