اطلاعیه19 اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند با توجه به مشکلات پیش آمده در آخر این ماه تحویل حضوری روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 در روز پنج شنبه مورخ 94/10/3  از ساعت 11 تا 15 صورت می گیرد.

2     Google +