ارزش های محوری تکسو

پیش از آنکه هر تصمیمی در شرکت گرفته شود، نتیجه احتمالی تصمیم باید بر اساس ارزش های محوری شرکت ارزیابی شود. در صورتی که هر گونه مغایرت با ارزش های محوری شرکت وجود داشته باشد، تا زمان رفع مغایرت، تصمیم اجرایی نخواهد شد و در صورتی که نتایج حاصله از تصمیم در تعارض با ارزش های بنیادین شرکت باشد در سریع ترین زمان ممکن تمام امکانات شرکت جهت رفع مغایرت و تطابق با ارزش های محوری بسیج خواهند شد.

در خواستی که از شما داریم این است که ارزش های محوری فعالیت را خوب به خاطر بسپارید و در هر زمان و مکان همانند یک همیار و همراه وضعیت فعالیت شرکت را با آنها تطبیق دهید:

 

رضایت مشتری:

تعریف ما از مشتری مصرف کننده نهایی کالا های شرکت است که با هدف غیر تجاری کالا ها را خریداری می کند. اولویت اول ما کسب رضایت مشتریان در ارتباط با کالاهای تکسو می باشد. برنامه های مفصلی را برای ارزیابی رضایت مشتریان در نظر گرفته ایم

 

رضایت مشاوران فروش:

ایجاد فرصت کسب درآمد کوتاه مدت و بلند مدت به صورتی که با کمترین هزینه و اصطکاک صورت بگیرید برای تکسو یک ارزش محوری محسوب می شود. ما می دانیم که این رضایت تنها با کسب درآمد همراه نیست و این احساس که کاری را که انجام می دهید، به راحتی و با افتخار بتوانید به دیگران معرفی کنید نیز بخشی از این رضایت است. میزان شور و شوق ، سرزندگی و احساسات شما معیار هایی برای محک زدن این رضایت است

 

خلاقیت و نوآوری:

هر تصمیمی که در تکسو صورت گرفته می شود با معیار خلاقیت مورد ارزیابی قرار می گیرد. ما می دانیم که قدرت خود را از پیشرو بودن میگیریم. این پیش قدم بودن در نوآوری را در تمام عرصه های فعالیت شرکت حفظ خواهیم کرد. مسئولیت اجتماعی: ما به عنوان بخشی از جامعه دامنه توجه خود را فراتر از محدوده فعالیت شرکت خواهیم برد. تکسو و هر آنچه مرتبط با تکسو است در راستای بهبود جامعه و محیطی که در آن به کسب و کار می پردازد خود را مسئول و پاسخگو خواهد دانست.

 

مسئولیت اجتماعی:

ما به عنوان بخشی از جامعه دامنه توجه خود را فراتر از محدوده فعالیت شرکت خواهیم برد. تکسو و هر آنچه مرتبط با تکسو است در راستای بهبود جامعه و محیطی که در آن به کسب و کار می پردازد خود را مسئول و پاسخگو خواهد دانست.