مشاور فروش :

به شخصی گفته می شود که در سایت شرکت ثبت نام کرده و اولین فروش خود را به انجام رسانده و همچنین مسئولیت ارائه، معرفی و فروش محصولات شرکت را به عهده می­گیرد و در قبال فروش محصولات، از شرکت پورسانت دریافت می کند.

 

مشتری خرده فروشی :

مشتری های خرده فروشی افرادی هستند که به عنوان مصرف کننده نهایی، کالای خود را به مشاور فروش تکسو سفارش می دهند و مشاور فروش شرکت بعد از گرفتن کالا از شرکت آن را به مشتری خرده فروشی تحویل می دهد.

 

مشتری ترجیحی :

مشتری ترجیحی در حقیقت مشتری خرده فروشی می باشد که در سایت شرکت ثبت نام کرده است. این افراد توانایی جذب هیچ فرد دیگری را ندارند و صرفا جهت خرید کالاهای شرکت به سایت مراجعه می کنند خرید این مشتری به عنوان رقم واجد صلاحیت بازاریاب محسوب نمی گردد و کاملا به عنوان یک مشتری در برنامه بازاریابی شرکت لحاظ شده است.

 

واجد صلاحیت شدن :

هر شخص جهت واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت باید هر ماه حداقل 100,000 تومان از کالاهای شرکت را به فروش برساند. تا به عنوان نماینده فروش فعال در نظر گرفته شده و می تواند کارمزد مجموعه ای خود را دریافت کند و در غیر اینصورت نماینده فروش غیر فعال بوده و فقط کارمزد خرده فروشی دریافت می کند.

 

امتیاز :

هر کالا دارای یک ارزش امتیاز می باشد که ملاک ارتقا رتبه در طرح سوددهی می باشد.

 

ارزش فروش :

هر کالا دارای یک ارزش فروش می باشد که ملاک دریافت پورسانت در طرح سوددهی می باشد. (تمامی پورسانت ها از ارزش فروش پرداخت خواهد شد)

سود خرده فروشی :

هرفروش کالایی که مستقیما توسط خود بازاریاب انجام می شود، خرده فروشی نامیده می شود و 20 درصد از ارزش فروش هر کالا در فاکتور به صورت تخفیف لحاظ می گردد.

 

پاداش حجم گروهی :

هر بازاریاب اختلاف درصد جدول زیر را که بر حسب حجم فروش گروهی وی می باشد، با بازاریابان زیر مجموعه خود دریافت می کند.

 

همچنین هر بازاریاب طبق جدول بالا شامل هر درصدی از حجم گروهی شود همان میزان از ارزش تجاری مجموع خرده فروشی خود را به صورت پاداش خرده فروشی دریافت می کند. 
 
در صورتی که یک بازاریاب بر اساس جدول زیر مشتری ترجیحی به شرکت معرفی کند در سطوح جدول پاداش حجم گروهی به صورت زیر ارتقاء پیدا می کند

 

BONUS

 

TEAM WORK

نکته :

با جذب مشتری در برنامه بازاریابی شرکت هر بازاریاب می تواند تنها از ارتقاء در صد و در نتیجه افزایش درآمد استفاده کند. برای دست یابی به رده به ویژه رده مربوط به 35 درصد که به عنوان فرد جدا شده در نظر گرفته می شود فرد می بایست به طور کامل 10 هزار امتیاز را کسب کند

 

 

 

پاداش جداشونده :

زمانی که یکی از گروه های فروش زیر مجموعه هر شخص به رده 35 درصد رسید به عنوان گروه جداشونده در نظر گرفته شده و %8 از حجم فروش آن گروه به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود.

 

: در صورتی که هر مشاور مشتری ترجیحی به شرکت معرفی کند، مطابق جدول زیر پاداش های جدا شونده ارتقاء می یابد

نکته 1 :

مبلغ واجد صلاحیت شدن برای دریافت این پاداش 100000 تومان می باشد

 

نکته 2 :

برای واجد صلاحیت شدن این پاداش هر مشاور می بایست حداقل 3000 امتیاز در گروه شخصی خود داشته باشد. هر شخص برای دریافت کامل این پاداش باید 6000 امتیاز حجم فروش گروه های شخصی داشته باشد

 

نکته 3 :

دریافت این پاداش تا جایی پرداخت می شود که یک شخص هم رده وجود داشته باشد. از آن به بعد پرداخت نخواهد شد. و تا شخص هم رده پاداش از مجموع فروش جدا نشده پرداخت خواهد شد

 

نکته 4 :

این پاداش حداکثر تا 7 لایه پرداخت خواهد شد

 

نکته 5 :

در صورتی که فردی واجد شرایط نباشد بهم فشردگی در طرح سود دهی صورت می گیرد و نفر پایین تر فرد به بالاتر انتقال می یابد. بعد از انجام بهم فشردگی پرداخت در هفت سطح صورت می گیرد

 

 

رده ها :

هر بازاریاب می تواند با تلاش مستمر خود به رده های زیر طبق تعریف دست پیدا کند

 

نکته :

رده های مشاور تا حامی بر اساس درصد های مشخص شده در جدول پاداش گروهی به ترتیب شامل 5، 10، 15، 20، 25 ، 30 و 35 درصد پاداش افتراقی می شوند

 

پاداش ماهیانه :

%7 از ارزش فروش شرکت بین بازاریابانی که در ماه دارای حداقل ۳ شاخه 1200 امتیازی(۱ RC ) و یا ۳ شاخه 4000 امتیازی( ۴ RC ) باشند بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

نکته: برای ۳ شاخه 1200 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 1200 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 10 RC برای ۳ شاخه 4000 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 4000 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 15 RC

 

%10 از ارزش فروش شرکت بین بازاریابانی که در ماه واجد شرایط دو شاخه جداشونده (۱ RC )  سه شاخه جداشونده (۴ RC ) چهار شاخه جداشونده (۵ RC ) و پنج شاخه جداشونده (۶ RC ) شوند، بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

 

%۲ از ارزش فروش شرکت بین بازاریابانی که در ماه واجد شرایط شش شاخه جداشونده (۱ RC ) به بالا شوند، بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود. برای هر شاخه جداشونده یک RC اضافه خواهد شد تا 15 RC

 

همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن دریافت این پاداش 100,000 تومان می باشد.

 

 

باشگاه سهامداری :

برای حمایت هرچه بیشتر از مشاوران شرکت که مدت طولانی با شرکت همکاری داشته اند و نقش به سزایی در بالابری حجم فروش و مدیریت سازمان فروش ایفا نموده اند، %0.5 از ارزش فروش کل شرکت بین بازاریابانی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های راهنما به بالا شوند، بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

 

شرایط دریافت :

1-

.این پاداش مربوط به رده راهنما به بالا می باشد

 

2-

.مبنای رسیدن به این پاداش میزان فروش بازاریاب و کل افراد زیر مجموعه از تاریخ ثبت نام می باشد

 

3-

.امتیاز فروش حداقل 5000000 امتیاز

 

4-

برای 5000000 امتیاز 5 RC و برای 10000000 امتیاز 10 RC .مبنای استفاده از این پاداش بر حسب امتیاز می باشد

 

5-

. همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن دریافت این پاداش 100,000 تومان می باشد

 

6-

فروش حداقل 10000 امتیاز در مجموعه در هر ماه