جاشکری / قندان Cameo

صرفه جویی در زمان

صرفه جویی در هزینه

SKU:
8100004
توضیح کوتاه

تمام شد

 از ویژگی بارز این محصول می توان به این مورد اشاره کرد که به خاطر وجود قاشق چوبی  هم به عنوان قندان و هم جاشکری استفاده نمود