اطلاعیه 15 اطلاعیه ها

همكاران گرامي به دلیل درخواست مکرر بازاریابان گرامی زمان خرید سايت برای افرادی که واجد صلاحیت دریافت پورسانت نشده اند تمديد شده و تا ساعت 2 بامداد می باشد.

بازاریابان گرامی توجه داشته باشند که به جهت حفظ حقوق خرده فروشان برتر، خریدهای بعد از ساعت 24 که تغییری در رتبه خرده فروشان برتر ایجاد نماید به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد وبرای خرده فروشی در نظر گرفته نخواهد شد. تنها سفارشاتی که تغییری در جدول خرده فروش های برتر ایجاد نمی کند مورد قبول می باشد

2     Google +