اطلاعیه14 اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی میرساند به دلیل برگزاری سمینار تکسو تحویل حضوری این هفته صرفا در روز چهارشنبه مورخ 1394/8/20 میباشد.

2     Google +