تمدید مجوز تکسو خبرها

ضمن تبریک به مناسبت عید بزرگ مسلمین جهان بدینوسیله خبر مسرت بخش تمدید مجوز فعالیت شرکت تکسو به مدت پنج سال از تاریخ 1394/6/31 لغایت 1399/7/1 را به اطلاع کلیه همکاران و بازاریابان گرامی میرسانیم. امید می رود که با توجه به تقارن این اتفاق خوب با عید بسیار عزیز و بزرگ قربان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت کاری تمامی عزیزان و همچنین شرکت بزرگ تکسو باشیم.بدیهی ست که اتفاقات این چنینی نتیجه ی تلاش های شبانه روزی تمامی عزیزان منجمله بازاریابان گرامی می باشد که همواره در تمامی شرایط ,همسو و همگام بودن و حرکت در راستای اهداف خود را به اثبات رسانده اند.جا دارد که از نگرش های بسیار مثبت و روبه رشد  وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت در راستای بهینه سازی و تسهیل انجام امور قدردانی ویژه نماییم.

به امید فرداهایی روشن و پر از موفقیت

2     Google +