اطلاعیه 6 اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند بعلت تعطیلات هفته جاری تحویل حضوری این هفته به جای روز چهارشنبه روز سه شنبه مورخه 1394/3/12 از ساعت 15 الی 17 صورت خواهد گرفت.

2     Google +