تحویل حضوری خبرها

به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی میرساند تحویل حضوری در روزهای یکشنبه به سفارشاتی که حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه ثبت شده باشند تعلق می گیرد.و پس از آن در چهارشنبه بعد تحویل  خواهد شد.همچنین در رابطه با تحویل حضوری در روزهای چهارشنبه سفارشاتی که حداکثر تا 12 روز سه شنبه ثبت شده باشند تحویل خواهد شد و پس از آن در یکشنبه بعد تحویل می گردد.

2     Google +