اخذ مجوز شعبه شیراز خبرها

شرکت تکسو موفق به اخذ مجوز تاسیس شعبه جدید شیراز شد. این شعبه هم اکنون آماده خدمات رسانی به همه عزیزان می باشد. آدرس شعبه و نام مسوول شعبه جدبد به شرح زیر می باشد.

 فارس -شيراز - خيابان مشير غربی - روبروي فرش حجازی - ساختمان بيمه آسيا - طبقه دوم (مسئول شعبه :عليرضا زراعت پيشه)

به امید پیشرفت روزافزون همه عزیزان

2     Google +