بیشتر بخرید تخفیف بگیرید اطلاعیه ها

 تا پایان مرداد با خرید چای کیسه ای گل گاو زبان و چای کیسه ای قهوه از 15% تخفیف برخوردار شوید و بابت خرید های بیشتر از 9 عدد طبق فرمول زیر تخفیف شما افزایش می یابد

از 10 تا 14 عدد خرید 20% تخفیف

از 15 تا 19 عدد خرید 25% تخفیف

از 20 تا 29 عدد خرید 30% تخفیف

بیش از 30عدد خرید 35% تخفیف

توجه فرمایید این تخفیف برای هر یک از محصولات فوق به صورت جداگانه محاسبه می شود و به صورت ترکیبی از دو محصول تخفیف لحاظ نمی شود. 

4     Google +