نرخ مالیات خبرها

به اطلاع کلیه بازاریابان عزیز می رساند بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاکید قانون بودجه سال 1393 نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 93 با 2% افزایش با نرخ 8% محاسبه خواهد شد.

2     Google +