اطلاعیه76 اطلاعیه ها

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان و همکاران عزیز میرسانیم که با توجه به استقبال بی نظیر از طرح تخفیف ویژه کرم های ضدآفتاب و درخواست های مکرر افراد برای ادامه و تمدید آن و با توجه به رویکردهای مشتری مداری و رضایتمندی هلدینگ تکسو این طرح تا پایان مرداد ماه تمدید گردید.
قابل توجه است که به جهت محدودیت زمان و تعداد، خرید سریعتر شما تضمین کننده تامین نیازتان میباشد.

2     Google +    

تنها کاربران ثبت شده قادر به ارایه نظر هستند.


عنوان
نظر