مصاحبه آقای رویایی در مورد بازاریابی شبکه ای خبرها

سایت mlmbook مصاحبه اختصاصی با آقای رویایی یکی از مدیران این شرکت در مورد بازاریابی شبکه ای و وضعیت شرکت داشته است که شما عزیزان می توانید از طریق آدرس زیر متن کامل مصاحبه را مطالعه فرمایید.

http://www.mlmbook.ir/

2     Google +