بازدید ریاست محترم سازمان غذا و دارو استان البرز از کارخانه اریس خبرها

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان وهمکاران عزیز می رسانیم که کارخانه اریس در روز چهارشنبه 14 / تیر / 96 میزبان ریاست محترم سازمان غذا و دارو استان البرز جناب آقای دکتر غفارزاده و معاونت محترم ایشان جناب آقای مهندس جامعی به همراه هیئت محترم همراه و رئیس کل آزمایشگاه های غذا ودارو استان البرز سرکار خانم  مهندس ربی بوده است .

حضور افتخاری این هیئت محترم حرکتی ارزشمند و مهرتایید دیگری بر سلامت و کیفیت بالای فرآیندهای تولید محصولات تکسو است. همان طور که برهمگان مشخص و مبرهن است که شرکت تکسو تولیدات خودرا با نگرش سلامت محورو بر پایه کیفیت تولید می کند.

هم چنان خبرهای خوشی در راه است.

 

 

 

 

 

 

2     Google +    

تنها کاربران ثبت شده قادر به ارایه نظر هستند.


عنوان
نظر