تغییر در بخشی از پلن خبرها

هلدینگ تکسو در این سال نو در راستای احترام به خواسته های شما عزیزان و حمایت بیشتر از شما و درجهت تکامل پلن  تحولات چشمگیر و مهمی درآن صورت داده که به  شرح زیر است:

 

پورسانت شروع سریع به طور کامل حذف و پورسانت حجمی به شکل زیر تغییر یافت:

هر زمانی که اختلاف درصد شاخه های زیر 20% (۱۵۰۰۰) به صفر رسید 2% از حجم آن شاخه به شکل همان پورسانت حجمی به شخص پرداخت خواهد شد. این بدان معناست که در این پلن دیگر به هیچ عنوان صفر درصد وجود ندارد.

قابل توجه است که برای دریافت این دو درصد شخص باید حداقل دو شاخه فعال (حداقل 150 امتیاز) داشته باشد.

بعلاوه از فروردین و همزمان با شروع سال جدید رتبه سفیر حذف شده و رتبه سفیرطلایی به نام سفیر تغییر کرده و همچنین RC آن به 3 افزایش یافته است.

.

2     Google +