اطلاعیه47 اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه همکاران و بازارایابان عزیز در هلدینگ تکسو می رسانیم که پایان ساعت کاری فروشگاه ها ی تکسو در روز سه شنبه آخر سال مورخ 24 اسفند ساعت 17 می باشد

2     Google +