محصولات جدید مواد غذایی خبرها

محصولات جدید تولیدی اختصاصی با برند تکسو در سبد محصولات شرکت قرار گرفت.این محصولات که در بخش موادغذایی می باشد توسط شرکت تکسو طراحی و تولید شده است. نام محصولات  ادویه خانواده است  که در هفت طعم بوده و از این پس در سبد کالایی موادغذایی تکسو قرار گرفته است و آماده استفاده همه عزیزان می باشد.

منتظر محصولات بعدی تکسو که به زودی در سبدکالایی شرکت قرار خواهد گرفت باشید

2     Google +