مسدود شدن جایگاه اطلاعیه ها

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند جایگاه جناب آقای میلاد حبیب اللهی  به علت اخلال در نظم های مکرر و عدم رعایت قوانین و هم چنین بی تعهدی, علی رغم تاکیدات فراوان  به نامبرده همچنین دادن تعهدات کتبی به شرکت از طرف ایشان, به طور دائم مسدود گردیده و دیگر به هیچ عنوان حق فعالیت در این شرکت را ندارند.از این رو شرکت تکسو اعلام می دارد که به هیچ عنوان هیچ فردی در هیچ جایگاهی چه تاپ لیدر , لیدر و پایین تر حق تخطی از اصول و قوانین را نداشته و درصورت بروز, بدون اغماض با فرد خاطی برخورد خواهد شد

 

 

2     Google +