اطلاعیه35 اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند کلیه خریدهای محصولات تکسو صرفا از طریق سایت رسمی خود شرکت تکسو معتبر بوده و هیچ سایت دیگری در این رابطه مورد تایید این شرکت نیست و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

2     Google +