اطلاعیه30 اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند تحویل حضوری روز یکشنبه مورخ 95/2/26 به دلیل جلسه ی آموزش و معرفی محصولات تکسو که ساعت 14:30 برگزار می گردد کنسل شده ودر روز دوشنبه مورخ 95/2/27 انجام می گیرد.

از همکاری بازاریابان گرامی کمال تشکر را داریم.

2     Google +