حضور مجید فرزین در تکسو خبرها

جناب آقای مجید فرزین قهرمان وزنه برداری پارا المپیک 2012 لندن در شرکت تکسو.

با خرید قهرمان پارا المپیک جهان از شرکت تکسو افتخاری دیگر برای تکسو به ثبت رسید و نشان از محبوبیت تکسو در دل ورزشکاران دارد.

با حضور مجید فرزین در دفتر سرپرستی تکسو گفتگوی صمیمانه با ایشان انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2     Google +