اطلاعیه24 اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند به علت تغییرلت در سیستم انبار و مکانیزه شدن ارسال کالا تحویل حضوری روز یک شنبه مورخ 94/11/25 انجام نمی گیرد.

3     Google +