اطلاعیه 18 خبرها

همكاران گرامي به دلیل مشکلات پیش آمده، زمان خرید سايت تمديد شده و تا ساعت 18 روز یکم دی ماه می باشد.

تمامی خرید ها تا ساعت 18 روز یکم دی ماه بابت حجم فروش آذرماه برای تمامی همکاران گرامي لحاظ خواهد شد و همچنین پاداش پویا تا ساعت 22 روز جاری میباشد...

2     Google +