الگوی سفارش و استفاده از تخفیف خرید گروهی

در جهت حمایت از مصرف کنندگان و در تأمین هدف حمایت از مصرف کننده در مباحث آموزشی- ترویجی؛ مجله خبری تکسو با یک کمپین ویژه و فوق العاده تخفیفی همراه خواهد بود. هر عنوان مجله خبری تکسو با قیمت نهایی دوازده هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. این قیمت نهایی با توجه به هزینه های گزاف چاپ دیجیتال خود با یک تخفیف و حمایت همگانی از سوی سازمان پشتیبانی شده است. اما بر اساس تعداد خرید محصول مجله ، شما می توانید از تخفیف ویژه تکسو استفاده کنید. با اضافه کردن هر مجله خبری به سبد خرید خود می توانید مبلغ پانصد تومان در کل خرید مجلات تخفیف بگیرید. بعنوان مثال اگر در یک سفارش خرید شما 5 مجله خبری تکسو را ثبت سفارش کنید مبلغ تخفیف شما برای هر نسخه مجله 2500 تومان تخفیف خواهد داشت. این بسته حمایتی از خرید جمعی و گروهی در جهت تسهیل شرایط دسترسی و مالی ایجاد و برگزار گردیده است. سقف نهایی سبد خرید 10 نسخه مجله خبری است، که شما با سفارش یک پک کامل هر مجله خبری را به قیمت تمام شده هفت هزار تومان خریداری خواهید کرد. شرکت تکسو با استناد به حمایت از آموزش صحیح و اصولی مباحث بازار یابی و فروش مسقیم اجتماعی، با ارائه بسته حمایت از مخاطبان مجله خبری، امیدوار است بتواند قدمی در جهت پیشرفت آموزش تخصصی و ترویج دانش تخصصی را با کمک مخاطبان خود بردارد.

با موفقیت آغاز کنیم یا از موفقیت آغاز کنیم.
موفقیت باید ساخته شود. موفقیت باید برنامه ریزی شود. موفقیت باید به دست آورده شود.موفقیت را به دست آورده ایم. به همین دلیل است که این سطور را می خوانیم. اما مهمترین نکته موفق شدن این است که باید موفق بمانیم. برای موفق بودن باید تغییر را بخواهیم و با رعایت امانت و انصاف تغییر کنیم.
همه با هم و در کنار هم، باید بلوغ سازمانی را که ساخته ایم با تغییرات مناسب به شکوفایی و دوران شکوفایی برسانیم.با نگاه به مسیری که در این سالها کنار یکدیگر پیموده ایم. این ایمان برای خانواده بزرگ تکسو شکل گرفته است که ، با استفاده از دانش روز و تجربه غنی این سالها باید برای ایجاد تغییرات بزرگ، گام های اساسی برداشت.
مجله خبری تکسو، پرچمدار تغییرات بسیار هستند که در کنار یکدیگر برنامه ریزی و اجرایشان خواهیم کرد.صادقانه بگوییم که از نقامان در هر روز کشور عزیزمان است. با استناد به همین مسیر، امروز و در این لحظه؛ با گرامی داشت تمامی شکست ها و موفقیت هایمان تولد دوباره کسب و کارمان را اعلام و هدف گذاری می کنیم.
به دست آوردن موفقیت بدون جسارت نگاه صادقانه به عملکردمان در این سالها میسر نخواهد بود. مجله خبری تکسو، سفیر بهاری تازه در رگ های کسب و کارمان است.دستاورد تغییر، احساس نو شدن است. احساس کردن تازگی پس از مدت ها.روح کسب و کار فروش مستقیم و اجتماعی، تحول و انطباق مستمر است.برای ورود به دوره جدیدی از موفقیت هامان، با اولین دوره فصل نامه تکسو شروع کنیم

Click here for a success
TO BE CONTINUED