سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

سفرهای مدیریت تکسو

1392/09/18

پس از تمدید مجوز شرکت تکسو و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در مورخه 14 و 15 آذرماه نود و دو مدیریت شرکت تکسو در جهت حمایت از بازاریابان و ارتقا کمی و کیفی عملکرد بازاریابان و همچنین بازدید از دفاتر جدید و نظارت بر عملکرد شعب از استان اصفهان و یزد بازدید نمودند. در این بازدید تیم مدیریت شرکت اقدام به برگزاری جلسات مختلف برای بازاریابان در رده های مختلف نمودند که این موضوع با استقبال بینظیر نمایندگان فروش این 2 استان مواجه شد و باعث ایجاد انگیزه در میان بازاریابان قدیمی و جدید خانواده تکسو گردید.