هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

قوانین و مقررات

موازین و مقررات شرکت

موازین و مقررات شرکت بخش مکمل قرارداد مشاوره و فروش محصولات است. مشاور باید موازین و مقررات و همچنین اصلاحات آن ها را که توسط شرکت منتشر می شود و یا به اطلاع وی می رسد، رعایت کند. در صورتی که هر یک از مشاورین اطلاعات نادرست از طریق این قرارداد در اختیار شرکت قرار دهد و یا موازین و مقررات شرکت را رعایت نکند، شرکت حق فسخ این قرارداد را در هر زمانی و همچنین اعمال بلادرنگ تبعات آن را برای خود محفوظ نگه می دارد. مشاورینی که قراردادشان فسخ شود تمامی حقوق و امتیازات خود را که به واسطه قرارداد با شرکت بدست آورده اند، از جمله گروه فروش خود را از دست می دهند. موازین و مقررات شرکت به منظور حمایت از مشاورین و همچنین اطمینان از اینکه تمامی مشاورین از یک استاندارد برخوردار هستند وضع شده است.

 

تعاریف :

شرکت: شرکت تلاش کاران سرمایه وزین دارای مجوزرسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مشاور فروش: شخصیتی است که با پر نمودن فرم درخواست همکاری موافقت خود را با قوانین و مقررات فروش محصولات شرکت به روش بازاریابی شبکه ای اعلام کرده است و قصد بازاریابی و فروش کالا را دارد، که این شخص را شرکت درصورت تایید به عنوان همکار فروش می پذیرد.

خط حمایتی(اسپانسری): خط حمایتی به شیوه چیدمان مشاوران فروش و سلسله مراتب آنها در ساختار فروش اشاره دارد.  این خط شامل شرح جایگاه مشاورین فروش و حامیان آنها است که در نهایت به شرکت ختم می شود. جایگاه هر یک از افراد مزبور نیز به موجب رابطه قراردادی آنها با شرکت ایجاد می‌شود و تابع قوانین آمره کشور است.

مشاوران گروه فروش:  هر مشاور فروش می‌تواند هر یک از خریداران خود را که تمایل دارند به عنوان مشاور فروش همکاری نمایند به عنوان زیر مجموعه خود معرفی نموده و پس از پذیرش آنها از سوی شرکت یک گروه فروش ایجاد نماید. این فرایند می‌تواند توسط هر یک از مشاوران فروش جدید نیز انجام شود و در نتیجه آن یک گروه مشاوران فروش چند سطحی ایجاد شده که هر سطح آن زیر مجموعه‌ای از سطح پیشین خود محسوب شود.

طرح سود دهی(پلن در آمد زایی):  طرحی است که برای محاسبه و پرداخت درصد مشاوران فروش بابت فروش محصولات (فروش شخصی مشاور فروش) و مجموع عملیات جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش زیر مجموعه خود، در نظر گرفته شده است. جزییات طرح سود دهی تحت عناوین شیوه تخصیص سود یا پاداش از طریق منابع انتشار شرکت در دسترس مشاوران قرار می‌گیرد. نحوه تنظیم، شیوه اجرا و ابزارهای اطلاع رسانی این طرح‌ها متغیر است؛ به این معنا که ممکن است با توجه به مقتضیات روز از جمله قوانین آمره حاکم اصلاح شود؛ به همین دلیل مشاورین فروش ضمن اعلام آمادگی برای همکاری متعهد می‌شوند اطلاعات طرح سوددهی را مستمر پیگیری نمایند.

منابع مجاز شرکت: اطلاعاتی که توسط شرکت منتشر شده از قبیل برنامه موفقیت، کاتالوگ محصولات، راهنمای مشاور فروش، پیامک و سایت شرکت و مجموعه آموزش های نرم افزاری و سخت افزاری که به صورت دوره ای از طرف شرکت برای استفاده مشاورین ارایه می شود، و بر اساس آنها نحوه اخذ تصمیمات و اعمال ضوابط توسط مشاوران مشخص می‌گردد.

شناسه: عبارت از شماره شناسایی است که شرکت پس از قبول تقاضای همکاری یک شخص به عنوان مشاور فروش به وی اعطا میکند. شناسه هر فرد یک شماره منحصر به فرد برای هر مشاور فروش است و برای شناسایی وی در طرح سود دهی مورد  استفاده قرار می‌گیرد.

 

دفتر کار مجازی(اینترنتی): محیطی است مجازی که در پایگاه اینترنتی شرکت که به هر مشاور فروش مورد پذیرش شرکت اختصاص می یابد، مشاور فروش پذیرفته شده می‌تواند از طریق شناسه و رمز عبور خود به این محیط دسترسی داشته و تمامی فعالیت ها و امور مالی خود را کنترل و مدیریت نماید.

شرایط عمومی متقاضیان پذیرش به عنوان مشاور فروش

1- متقاضی باید دارای 18 سال تمام شمسی باشد.

2- متقاضی باید عاقل و رشید باشد.

3-متقاضی باید در هنگام آغاز به کار و در طول مدت کار ممنوع المعامله نباشد.

4- متقاضی باید دارای صلاحیت‌ عمومی اشتغال به کار باشد.

5-شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که قرارداد یا قرارداد مجددی را نپذیرد.

6-متقاضی که قبلا مشاور فروش بوده تحت شرایط ذیل می تواند مجددا به عضویت شرکت در بیاید:

الف. در صورتی که شش ماه از فسخ قرارداد گذشته باشد (مگر اینکه شرکت غیر از آن را مورد تایید قرار دهد)

ب. متقاضی صراحتا باید اعلام کند که از این بند استفاده می کند.

7-شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت تخلف هر یک از مشاورین از قوانین و مقررات شرکت، عضویت وی را برای مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد.

 

حفظ خط حمایتی

مشاورینی که عضو شرکت هستند اجازه ندارند در خط حمایتی دیگری مجددا به عضویت شرکت در بیایند. در این صورت عضویت خود را از دست می دهند و گروه فروش شان به حامی آن ها می رسد. فقط پس از فسخ عضویت می توانند مجددا تقاضای عضویت کنند.

هیچ مشاوری که در حال حاضر به‌عنوان مدیر 3 ستاره یا بالاتر شناخته می‌شود نمی‌تواند با گروه فروش انتقال یابد.

انتقال گروه فروش فقط در شرایط ذیل و با اجازه شرکت امکان پذیر است.

یک مشاور که خواهان انتقال به حامی متفاوت با یک یا چند مشاور زیرمجموعه است باید این کار را تنها با تائید مکتوب و صریح شرکت انجام دهد. به‌علاوه مشاور  باید درخواست مکتوب خود را به همراه مدارک زیر به شرکت  ارائه دهد :

1- نامه مکتوب امضا شده توسط تمامی مشاورین بالادست در خط حمایتی فعلی تا سطح مدیر طلایی

2-گواهی پذیرش مکتوب از جانب بالاسری مشاور و بالاسری جدید

3- نامه مکتوب امضا شده توسط 80% مشاورین فعال گروه فروش

4- بیانیه ای که در آن دلیل کاری برای درخواست انتقال بیان شده است.

عدم فعالیت شش ماهه : مشاوری که خواهان انتقال به حامی متفاوتی است اما نمی‌تواند رضایت نامه های لازم را به دست آورد نمی‌تواند ذیل حامی جدید ثبت‌نام نماید تا وقتی‌که مشاور قرارداد خود را خاتمه دهد و یا مدت 6 ماه بیشتر از غیر فعال بودن او بگذرد. بعد از سپری شدن دوره عدم فعالیت ، مشاور قبلی به‌عنوان مشاور جدید تحت حامی جدید ثبت می‌شود.

در صورت عدم فعالیت و عدم حمایت یک حامی از گروه فروش خود، و در صورتی که 80% گروه فروش فعال وی به صورت مکتوب عدم رضایت خود را از حمایت و فعالیت وی اعلام نمایند. بعد از اعطای مهلت ده روزه جهت اصلاح عملکرد، در صورت عدم اصلاح، امکان انتقال گروه فروش با شرایط بالا امکان پذیر است.

در دوره عدم فعالیت، فرد نباید هیچ کدام از فعالیت های مشاور را تحت نام خود و یا نام دیگر افراد انجام دهد.

در صورت فسخ قرارداد و یا لغو عضویت یک مشاور، با درخواست حامی شخص لغو شده، گروه فروش وی به زیر مجموعه حامی انتقال می یابد.

درصورت جابه جایی به میزان زیاد و غیر متعارف (به تشخیص گروه پشتیبانی شرکت) در گروه فروش یک مشاور امکان جابه جایی و انتقال در گروه فروش وی تا 6 ماه وجود ندارد.

امکان انتقال و جا به جایی فقط تا قبل از هفته پایانی هر ماه امکان پذیر است و در صورت ارایه درخواست در هفته پایانی به ماه بعد موکول خواهد شد.

درصورت داشتن شرایط بالا جهت انتقال، کلیه مشاوران شخص، اعم از فعال و غیرفعال انتقال می یابند.

در صورت فوت یک مشاورفروش، عضویت وی می تواند به یکی از خویشان نزدیک وی به ارث برسد در صورتی که وصیت نامه رسمی از متوفی در دست باشد و وارث حداکثر ظرف سه ماه کتبا چنین حقی را مطالبه کند.

 

شرح فرایند مالی:

بند یک- در صورتی که یک مشاور فروش به مدت 6 ماه هیچ خرده فروشی نداشته باشد به عنوان یک مشاور غیر فعال محسوب شده، همکاری با ایشان لغو گردیده و دفتر کار مجازی (اینترنتی) وی نیز بسته می‌شود. در این صورت شرکت هیچگونه مسوولیتی در قبال مشاور فروش مذکور و حق تقدم وی نسبت به گروه فروش او نخواهد داشت.

بند دو- پیش از پرداخت کارمزد هر مشاور فروش، شرکت هرگونه مالیات بر درآمد مقرر شده توسط نهاد های ذیربط دولتی را  از کارمزد آنها کسر کرده و مبلغ خالص دریافتی را به آنها تودیع می‌نماید.

بند سه- تمامی پرداخت ها و دریافت ها از طریق حساب های مجاز بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. تمام گردش‌های مالی می‌بایست دارای کد رهگیری تراکنش در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران باشند.

بند چهار-ماخذ محاسبه کارمزد مشاوران فروش مبلغ کالای فروخته شده است و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل مشمول ماخذ محاسبه کارمزد مشاوران فروش نمی باشد

بند پنج- ملاک برای در آمد هر مشاور فروش تنها میزان فروش کالاها و خدمات شرکت توسط خود مشاور و گروه فروش وی است که آمار آن در دفتر کار مجازی هر مشاور ثبت و ضبط گردیده است.

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران فروش :

بند یک- شیوه همکاری با شرکت رقابت‌پذیر نیست و هر مشاور فروش حق انحصاری شرکت مبنی بر همکاری مشاور فروش را رعایت نموده و ضمن خودداری از همکاری با شرکت‌های مشابه و یا شرکت های بازاریابی شبکه ای، تنها کالاها و خدمات شرکت را برای فروش معرفی می‌نماید. در صورت مبادرت به چنین عملی شرکت حق لغو یکطرفه و بدون اخطار قبلی این قرارداد را برای خود محفوظ می دارد.

بند دو- مشاور فروش هیچ وکالتی از طرف شرکت نداشته و  نمی تواند در مذاکرات و عقد قراردادها خود را نماینده، وکیل و یا کارمند شرکت معرفی نماید. شرکت می‌تواند در صورت نیاز و به صورت موردی برای فرد مذکور گواهی نمایندگی صادر نماید. صدور این گواهی منوط به درخواست کتبی پیشینی مشاور مزبور و تایید شرکت و صدور گواهی مزبور است.

بند سه- مشاوران فروش متعهد می‌شوند که در ارائه و تعرفه محصولات شرکت صحت و صداقت را رعایت نموده و از هرگونه تدلیس در فروش اجتناب نمایند، در صورت تخطی از این تعهد جبران هرگونه خسارت وارده بر عهده مشاور فروش خاطی است. همچنین شرکت هیچ مسئولیتی را در قبال ادعاهای واهی مشاوران فروش به عهده نگرفته و در عین حال اگر به هر نحو از اقدامات خلاف قانون فرد خاطی متضرر شود، حق اقامه دعوی و اعاده اعتبار را تحت عناوین حقوقی و کیفری برای خود محفوظ می دارد.

بند چهار- تمامی امتیازات اختصاص یافته به هر یک از مشاوران فروش قائم به شخص است و امکان انتقال، واگذاری یا نیابت در هیچ یک از امتیازات مذکور و به هیچ شکل ممکن از سوی مشاور فروش وجود ندارد. مشاور تنها می تواند دفتر کار مجازی خود را به یکی از بستگان درجه اول خود واگذار کند. بدین معنی که تمام مشخصات دفتر کار مجازی به آن فرد تغییر خواهد یافت و تمامی حقوق مربوطه نیز به شخص جدید منتقل می شود.

تبصره: شخصی که قصد دارد مالکیت دفتر کار مجازی را به دست بیاورد باید شرایط عمومی متقاضیان پذیرش به عنوان مشاور فروش را داشته باشد.

 

 

بند پنج- استفاده از عناوین مستعار، غیر واقعی، ناقص و یا نیز ذکر هرگونه شرح فعالیت برای شرکت به هر شکل و از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد-به جز مواردی که در اساسنامه آن ذکر شده است-ممنوع است و متخلف طبق ضوابط عام مسئولیت مدنی ضامن خواهد بود.

بند شش- مشاوران فروش متعهد می شوند که در برنامه های آموزشی رایگان شرکت(اعم از سمینارها و دوره های آموزشی) شرکت نمایند.

بند هفت- هر مشاور فروش می‌تواند تنها یک دفترکار مجازی جهت فروش کالاهای شرکت در اختیار داشته باشد.

بند هشت- هر شخص پس از پذیرش در شرکت به عنوان مشاور فروش، رمز عبوری را جهت دسترسی به دفتر کار مجازی خود انتخاب می‌نماید. حفاظت از رمز عبور مزبور بر عهده شخص صاحب دفتر کار مجازی است و نتایج هرگونه کوتاهی در حفظ ضوابط ایمنی نیز بر عهده وی قرار می‌گیرد. بدیهی است که شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال قصور احتمالی مشاور فروش و اثرات ناشی از آن نخواهد داشت.

بند نه- هر مشاور فروش می‌بایست از فروشندگان گروه مشاوران خود که لاجرم تحت مدیریت وی قرار می‌گیرند حمایت و پشتیبانی‌های لازم را مبذول نماید. ضوابط و معیارهای اعمال این حمایت و پشتیبانی طبق آئین نامه  آموزش و پشتیبانی شرکت معین شده است. بر اساس این آیین نامه آموزش و همکاری با افراد تحت نظارت نیز بر عهده مشاور مزبور است.

تبصره: در صورتی که کمتر از 10 درصد از گروه فروش تحت حمایت یک مشاور فروش از حمایت های وی اعلام رضایت نمایند و این امر مورد تایید حامی مشاور فروش نیز قرار بگیرد، شرکت برای بار اول به صورت شفاهی مراتب امر را به وی اعلام نموده و تعهدات وی را یادآوری می نماید. در صورتی که این فرآیند از سوی مشاور فروش اصلاح نشود برای بار دوم شرکت از طریق هر یک از طرق درج در دفتر کار مجازی، به صورت پیامک و یا ایمیل مراتب نارضایتی گروه فروش تحت حمایت وی را یادآوری می نماید. اگر همچنان قصور مشاور فروش نامبرده استمرار یابد در مرتبه سوم شرکت مختار است در جهت حمایت از گروه مشاوران نامبرده، همکاری با ایشان را لغو کرده و دفتر کار مجازی (اینترنتی) وی را مسدود نماید. در این صورت شرکت هیچگونه مسوولیتی در قبال مشاور فروش مذکور و حق تقدم وی نسبت به گروه فروش او نخواهد داشت.

 

بند ده- متقاضیان همکاری و مشاوران فروش می بایست هنگام ثبت نام اطلاعات شخصی خود را(شامل نام، نام خانوادگی،کد ملی، آدرس، کدپستی و سایر اطلاعات موجود در صفحه ثبت نام) بررسی نمایند. درج اطلاعات نادرست علاوه بر اینکه به موجب قوانین منجر به مسدودی حساب مشاور مذکور و پرداخت نشدن مطالبات احتمالی وی می‌شود، تحت عناوین قانونی مانند تدلیس و جعل هویت قابلیت پیگیری حقوقی و کیفری خواهد بود.

بند یازده- شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت هرگونه اقدام از سوی هر مشاور یا متقاضی همکاری مبنی بر تلاش برای رسوخ یا ایجاد هر نوع اختلال در پایگاه اطلاعاتی یا هر بخشی از سیستم رایانه‌ای شرکت(سخت افزار یا نرم افزار)، بلافاصله با فرد مذکور قطع همکاری نماید. همچنین در صورت بروز چنین شرایطی فرد خاطی مطابق ضوابط ناظر بر قانون جرایم رایانه‌ای مسئولیت داشته و شرکت حق اقامه هر نوع دعوای حقوقی و کیفری را برای احقاق حق از خود محفوظ می‌دارد.

بند دوازده- مشاور فروش می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد و اتمام همکاری با شرکت را اعلام نماید. انجام این امر با ثبت در دفتر کار مجازی، ارسال نامه کتبی و یا نامه الکترونیکی به شرکت امکان پذیر است. تقاضای مشاور فروش حداکثر یک هفته پس از دریافت درخواست و احراز هویت قطعی وی توسط شرکت بررسی و قطعی خواهد شد.

بند سیزدهم- هیچ گونه حق عضویت یا وجهی جهت آغاز همکاری و پذیرش به عنوان مشاور فروش اخذ نمی‌شود، درصورت تخلف هر مشاور فروش در فرایند جذب مشاوران دیگر و اخذ هرگونه وجه-تحت هر عنوان که باشد-علاوه بر مسئولیت استرداد تمامی وجوه مزبور و امکان اقامه دعوی تحت عناوینی مانند اخذ وجه نامشروع بر علیه وی؛ شرکت مختار به قطع بلافاصله همکاری با او خواهد بود.

بند چهاردهم- خرید محصولات شرکت برای هیچ شخص و تحت هیچ عنوانی اجباری نیست. هر همکار فروش نیز می‌تواند بدون خرید کالا به به فعالیت و کسب درآمد بپردازد. متخلف از این امر شخصا ضامن اعمال خود خواهد بود.

بند پانزدهم- مشاور فروش به هنگام معرفی فرصت شغلی هرگز نباید ادعا کند که در استخدام شرکت است، و  باید تأکید نماید که پیشنهاد وی فاقد عنصر استخدامی بوده و صرفا پیشنهاد راه اندازی یک تجارت مستقل است. همچنین مشاور فروش به هیچ وجه اختیار ندارد مسئولیتی را از طرف شرکت بر عهده کسی بگذارد یا کسی را مقید به انجام وظیفه‌ای از طرف شرکت نماید؛ در غیر این صورت ضامن خسارات وارده خواهد بود.

بند شانزدهم- مشاور فروش متعهد می شود محرمانگی اطلاعات و اسناد فراهم شده توسط شرکت را رعایت نماید، و به صورت همزمان در هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای دیگر -تحت هر عنوانی که باشد- فعالیت نکند.

بند هفدهم- بازاریاب بدون داشتن مجوز کتبی از شرکت نمی تواند از ابزارهای تبلیغاتی نظیر اینترنت، پیام کوتاه و یا هر وسیله ای غیر از تبلیغات کلامی استفاده نماید.

بند هجدهم- مشاور فروش تحت هیچ شرایطی حق بسته بندی مجدد و هر گونه تغییر در بسته بندی با برچسب های محصولات را ندارد. محصولات شرکت فقط باید در بسته بندی اصلی خود به فروش برسد.

بند نوزدهم- هیچ مشاور فروشی نباید محصولات شرکت را از طریق حراج اینترنتی عرضه نموده و به فروش رساند. هرگونه فروش به غیر از مصرف کننده نهایی ممنوع می باشد.

بند بیستم- مشاور فروش حق فروش منابع منتشره از سوی شرکت را ندارد.

بند بیست و یکم- مشاور فروش قبل از تبلیغ محصول به مصرف کننده احتمالی می بایست کارت عضویت خود که حاوی کد ملی، کد واحد و کد شرکت است را ارائه دهد. تبلیغ محصول نباید بدون رضایت مصرف کننده احتمالی صورت پذیرد. مشاور فروش در خرید محصول توسط مصرف کننده احتمالی نباید اصرار ورزد و هر جا مصرف کننده احتمالی درخواست کرد، باید به معارفه محصول پایان دهد.

بند بیست و دوم- مشاور فروش مکلف است در صورتی نسبت به خرید مجدد کالا اقدام نماید که حداقل نیمی از آن نوع کالا را به فروش رسانده باشد. در هر حال، مشاور فروش در صورت خرید مجدد، امکان باز پس دهی حداقل نیمی از آن نوع کالا را از دست خواهد داد.

بند بیست و سوم- مشاور فروش مکلف است از هرگونه تبلیغات منفی، توهین، شایعه پراکنی و افترا که منجر به ورود خسارت به مشاوران فروش دیگر و یا شهرت تجاری شرکت گردد، خودداری نماید. در این صورت مسوول خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

بند بیست و چهارم- مشاور فروش موظف است نسبت به بازپس گیری کالا به میزان زیاد در گروه فروش خود پاسخگو باشد و بازپس گیری نباید ناشی از فروش اجباری یا به قصد درآمدزایی غیر متعارف از طرح سوددهی باشد .

بند بیست و پنجم- در صورت تخلف نسبت به هر یک از بند های فوق، شرکت مجاز است تا به صورت یک جانبه همکاری خود با فرد متخلف را پایان دهد.

بند بیست و ششم- علاوه بر مقررات عمومی خاص مشاوران، مقررات ذیل نیز باید توسط مشاوران وقتی به رده مدیر ارتقا پیدا کنند، رعایت شود. تخطی از  هر یک از قوانین ذیل می تواند موجب از دست دادن بلادرنگ رده، پاداش و جوایز نقدی شود و حتی به فسخ این قرارداد و عضویت بیانجامد.

الف. مدیر باید به مشاوران گروه فروش خود خدمات ذیل را ارایه دهد:

1-کمک، راهنمایی و ایجاد انگیزه برای گروه فروش.

2-برپایی جلسات دوره ای برای آموزش و ایجاد انگیزه.

3-آموزش مشاوران گروه فروش خود طبق برنامه موفقیت و چرخه موفقیت.

4-حفظ ارتباط مداوم، اطلاع رسانی در مورد زمان و مکان جلسات، اخبار مربوط به محصولات، دوره های آموزشی و غیره.

5- شرکت در تمامی سمینارها و جلسات.

6- مدیر باید از قوانین و مقررات و آموزش هایی که شرکت اطلاع می دهد، پیروی کند.

 

شرایط خرید، توزیع و عودت کالا :

بندیک- نحوه پرداخت کالاهای خریداری شده توسط مشاوران فروش به سه صورت متصور است :

1- پرداخت به شماره حساب‌های رسمی و اعلام شده به نام رسمی شرکت.

2-  پرداخت حضوری در دفترهای شرکت از طریق دستگاه‌های پایانه (POS)

3- پرداخت به صورت آن لاین در سایت شرکت.

 

بند دو- دریافت کالاهای خریداری شده به دو روش متصور است :

1- دریافت از طریق پست به نشانی قراردادی و ثبت شده از سوی مشاور فروش در هنگام ثبت نام.

2-  دریافت حضوری با مراجعه به دفتر های اعلامی از سوی شرکت و تحویل کالا با امضای رسید تحویل.

تبصره: کلیه کالاها فقط به خریدار و یا نماینده قانونی وی تحویل میگردد. در صورت وجود هرگونه نقص در کالا خریدار موظف است از پذیرفتن کالا خودداری نماید. پس از تحویل هیچگونه ادعایی مبنی بر وجود نقص در کالاها پذیرفته نمی‌شود.

تبصره: در صورت وجود هرگونه نقص در کالا برای استفاده، خریدار موظف است حداکثر تا 14 روز پس از دریافت کالا درخواست عودت را ارایه نماید. پس از این تاریخ هیچگونه ادعایی مبنی بر وجود نقص در کالاها پذیرفته نمی‌شود و امکان عودت وجود ندارد.

بند سه- مشاوران فروش باید هنگام سفارش كالاي مورد نظر خود فرم سفارش را با اطلاعات صحيح و به طور كامل پر نمايند. بديهي است درصورت ورود اطلاعات ناقص يا نادرست، مسئولیت ناممکن بودن تحویل کالاهای سفارشی، تحويل نشدن کالاها یا عدم تطابق کالاهای سفارش داده شده با اقلام تحویلی بر عهده سفارش‌دهنده خواهد بود.

بند چهار- شرایط و نحوه عودت کالاها:

بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان باز پس گیری محصولات فروخته شده وجود دارد، اما اعمال این حق تابع شرایط و ضوابط مضبوط است. این شرایط عبارتند از اینکه مشاور فروش از تاریخ فسخ قرارداد خود حداکثر 12 ماه فرصت دارند که در آن بازه زمانی اقلام خریداری شده را عودت دهند، بدیهی است در صورتی امکان عودت وجود دارد که محصولات فروخته شده دچار افت کیفیت، انقضای مدت و موارد مشابهی که مانع فروش مجدد آنها هستند نشده باشد؛ در این صورت و یا پس از گذشتن بازه زمانی 12 ماه شرکت مسئولیتی در قبال تحویل کالاهای فروخته شده ندارد.

تبصره1: در صورت درخواست باز پس گیری مبالغی که پیشتر به عنوان کسب درآمد مشاوران فروش به فرد متقاضی عودت پرداخت کرده است از مبلغ کل کالا کسر شده و مبالغ باقی مانده به وی مسترد می‌شود.

تبصره2 : در صورت مشاهده هر گونه نقص یا وجود هر نوع شواهدی مبنی بر استفاده از کالا، بازپس‌گیری امکان نداشته و درخواست متقاضی رد می‌شود.

تبصره3 : شرکت مي تواند کميسيون پرداخت شده در ازاي فروش کالاي مرجوعي را از کميسيون بعدي بازاريابان سطوح بالاتر کسر نمايد.

تبصره4 : مشاور فروش ملزم است برای مشمول شدن قوانین بازپس گیری قبل از فسخ قرارداد و لغو جایگاه خود، درخواست بازپس گیری خود را اعلام دارد.

تبصره5 : بازپس گیری کالا با استناد به مصوبه هیات وزﻳﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1383/10/09 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎنی، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 18993/1 مورخ 1383/09/25 وزارت ﺑﺎزرﮔﺎنی و اﺳﺘﻨﺎد به ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﻣﺼﻮب 1382 می باشد.

بند پنج- هرگونه مالیات بر ارزش افزوده که توسط نهاد های ذیربط دولتی تعیین گردد بر کالاهای شرکت اعمال شده و مطابق شرایط و ضوابط مبلغ آن از خریدار دریافت میگردد.

 

تبلیغ ، آموزش، اطلاع رسانی :

بند یک- انجام هرگونه تبلیغ، اطلاع رسانی یا مصاحبه، به هر صورتی که باشد و در هر فضایی که صورت بگیرد، اعم از مطبوعاتی، اینترنتی-مجازی ( از طریق سایت‌ها و وبلاگ‌ها، انجمن‌های گفتگو و سایر موارد )، رادیو و تلویزیون، نصب پوستر و بیلبورد، توزیع تراکت و بروشور، برگزاری همایش عمومی و غیره، بدون دریافت موافقت قبلی و مجوز کتبی از شرکت ممنوع است. بر این اساس هرگونه استفاده از نام و علامت تجاری شرکت به مجوز کتبی جداگانه و موردی نیازمند است.

بند دو- نام شرکت، علامت تجاری، بروشور، کاتالوگ، جزوات آموزشی، منابع و متون، منابع سمعی و بصری و یا سایر منابع، تحت حمایت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان بوده و حقوق تولید، نشر و مالکیت آن برای شرکت در سراسر ایران محفوظ است.

تبصره: عواقب هرگونه سوء استفاده یا دخل و تصرف در جزوات آموزشی متوجه شخص خاطی بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

بند سه- تمامی اطلاعات مربوط به کالاها(نوع، ابعاد، وزن، تصاویر کامل، قیمت و سایر مشخصات) به طور کامل و صحیح در داخل پایگاه اینترنتی شرکت درج شده و تنها همان محل اعتبار است.

 

شرایط عمومی :

بند یک- شرکت هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تخلف مشاوران فروش به خریداران را نداشته و مشاور متخلف تمامی مسئولیت‌های حقوقی یا کیفری ناشی از تخلف خود را بر عهده دارد. جمله‌ای از موارد تخلف عبارتند از:

1- اطلاع رسانی نادرست درباره کالاها و خدمات شرکت که باعث اغفال خریداران گردد.

2- هر گونه اهمال در تهیه اطلاعات لازم و معرفی و ارائه موارد آموزشی و پشتیبانی.

3- انتساب القاب دولتی و یا غیر دولتی کاذب به مدیران شرکت در هنگام بازاریابی کالاها و خدمات شرکت.

4- کلیه موارد مربوط به گران فروشی و کم فروشی.

5- هر گونه تخطی از مفاد قرارداد .

بند دو- هیچ شخص حقیقی نمیتواند با عنوان نام مستعار با شرکت همکاری کند

بند سه- مشاور فروش به عنوان فرد مستقل با شرکت همکاری میکند و کارمند شرکت نیست. لذا مشاور فروش نمیتواند ادعایی مبنی بر مخارج ، بیمه اجباری ، بیمه بیکاری حقوق ثابت پاداش، عیدی، سنوات و امثالهم از شرکت بکند.

بند چهار- مشاور فروش موظف است قبل از انجام هر گونه همکاری کلیه قوانین مربوط به بازاریابی شبکه‌ای را از شرکت مطالبه و پس از اجرای کامل قوانین نسبت به فروش اقدام کند.

بند پنج- مشاور فروش حق ندارد هیچ گونه قراردادی را از طرف شرکت با هیچ شخص حقوقی و یا حقیقی امضاء نماید.

بند شش- مجبور کردن هر شخص برای عضویت و یا خرید از شرکت مطلقا ممنوع است و متخلف بر اساس ضوابط و مقررات ضامن است. لذا در صورت آشکار شدن این مسئله شرکت نسبت به مسدود کردن شناسه مشاور فروش اقدام و ایشان را به مراجع ذیصلاح معرفی می‌نماید.

بند هفت- مشاور فروش حق ندارد هیچ گونه وجه نقدی را از مشتری یا مشاوران فروش گروه فروش خود درخواست نماید یا حسابی غیر از حساب شرکت برای واریز وجه کالا به مشاوران یا مشتریان معرفی نماید. بدیهی است در صورت چنین تخلفی شناسه مشاور فروش مسدود و اقدامات قانونی علیه وی صورت می‌پذیرد.

بند هشت- خرید محصول شخصی هیچ ارتباطی به مشاور فروش ندارد.

بند نه - مشاور فروش حق ندارد نسبت به دایر کردن نمایندگی و یا دفتر کار بدون داشتن مجوز قانونی از شرکت و نهادهای زیربط اقدام نماید و در صورت تخلف مسئول تمامی مسئولیت‌های ناشی از ان خواهد بود.

بند ده- مشاور فروش موظف است در محیط شرکت با پوشش مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ظاهر شده و در صورت نقض مقررات، شرکت از حضور وی در محیط شرکت جلوگیری می‌نماید.

بند یازده- هر گونه اغتشاش، فعالیت سیاسی و عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در شرکت ممنوع بوده و در صورت مشاهده رعایت نکردن قوانین، شناسه مشاور فروش مسدود و از حضور وی در شرکت و نمایندگی های شرکت به صورت دائم جلوگیری به عمل خواهد آمد.

بند دوازده- در صورت عدم فعالیت 3 ماهه مشاور فروش (ثبت سفارش) قرارداد مشاور با شرکت به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد

بند سیزده- در صورت حادث شدن شرایط فورس ماژور تعهدات شرکت معلق می‌شود و پس از برطرف شدن عواقب حادثه و راه اندازی رسمی کار، موافقت نامه همچنان پا برجا محسوب می‌شود، در صورت نقض قرارداد از سوی طرف مقابل، شرکت هیچ‍گونه تعهدی بر عهده ندارد.