جستجو
خبرخوان

نوشته های وبلاگ '1398' 'مرداد'

فعالیت راهبر ساز
ایجاد سازمانی بزرگ از تلاشی کوچک ولی مستمر
ادویه؛ جایگزین نمک
روز استفاده از نمک کمتر و ادویه بیشتر
مهمترین نکات یک ارائه و معرفی اصولی
مهمترین نکات یک ارائه و معرفی اصولی | کسب و کار بازاریابی چند سطحی و فروش مستقیم اجتماعی