هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
خبرخوان

نوشته های وبلاگ '2014' 'بهمن'

تصاویر نفرات برتر شرکت در سال 92 در روزنامه آسیا شماره 144به چاپ رسیده است
تصاویر نفرات برتر شرکت در سال 92 در روزنامه آسیا شماره 144به چاپ رسیده است
پدیده ای در عرصه مدیریت بازرگانی با هدف حذف واسطه هاست
بازاریابی شبکه ای، پدیده ای در عرصه مدیریت بازرگانی با هدف حذف واسطه هاست و بعد از چند سال پشت سر گذاشتن کش و قوس های اداری در وزارت خانه های مربوطه، بالاخره مجوز آن صادر شد و بزرگان این رشته وارد کارزار شدند .