شرکت هیچگونه وجهی بابت پست دریافت نخواهد کرد متفرقه

طبق قرارداد جدید شرکت با پست کلیه محصولات شرکت به صورت پستی بوده و شرکت هیچگونه وجهی بابت پست دریافت نخواهد کرد. و بعد از خرید افراد مستقیما از دفتر پیشخوان اداره پست با خریداران تماس گرفته شده و درباره نحوه ارسال محصول و هزینه های آن اطلاع رسانی خواهد شد. و هرگونه هزینه پست توسط خود شرکت پست و دفتر پیشخوان دریافت خواهد شد. همچنین کلیه محصولات توسط پست بیمه شده و تمامی خسارات احتمالی در ارسال محصول به عهده شرکت پست خواهد بود. و پیگیری ورهگیری محصولات نیز توسط خود پست خواهد بود.

بدین ترتیب سرعت ارسال محصولات و نحوه پیگیری آن بسیار سریعتر شده و ضریب اشتباه و خطا در ارسال تا حد زیادی کاهش می  یابد.

4     Google +