هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

ژل شستشوی پوست خشک

رفع آکنه های التهابی و قرمزی پوست
158٬500 تومان
امتیاز: 145
ارزش فروش: 42٬000 تومان
برند: ماسکانی
کد محصول: BSMT006
ایران کد: 2162312105420003
بارکد: 6261054200059
413 در انبار
+ -

ژل شستشوی صورت مناسب پوست های خشک

معرفی محصول 

ژل شستشوی صورت ماسکانی ، بهترین پاک کننده صورت برای پوست های خشک است. شوینده های بسیار ملایم این پاک کننده تمام ذرات غبار، عرق و نا خالصی هایی که در طول روز جذب صورت شده است را پاک می کند. ترکیب روان به همراه مرطوب کننده های مناسب این محصول به پوست احساس تازگی را می دهد.

ﺗﺮﮐﯿﺒــﺎت      

آب دﯾﻮﻧﯿــﺰه، ﺳــﺪﯾﻢ ﻟﻮرﯾــﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣــﺎت، ﺳــﺪﯾﻢ ﻟﻮروﻳﻴﻞ اوت آﻣﯿﻨﻮ اﺳــﯿﺪ، ﺳــﺪﯾﻢ ﮐﻮﮐﻮآﻣﻔﻮاﺳــﺘﺎت، ﮐﻮﮐﻮﮔﻠﻮﮐﻮزﯾــﺪ، ﮔﻠﯿﺴــﺮﯾﻞ اوﻟﺌــﺎت، ﮐﻮﮐﻮآﻣﯿﺪوﭘﺮوﭘﯿــﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴــﯽ ﺳــﻮﻟﺘﯿﻦ، ﮔﻠﯿﺴــﺮﯾﻦ، ﺗﺮﻫﺎﻟــﻮز، اوره، ﺳــﺮﯾﻦ، ﭘﻨﺘﯿﻠــﻦ ﮔﻠﯿﮑــﻮل، ﮔﻠﯿﺴــﺮﯾﻞ ﭘﻠــﯽ آﮐﺮﯾــﻼت، آﻟﺠﯿــﻦ، ﮐﺎﭘﺮﯾﻠﯿــﻞ ﮔﻠﯿﮑــﻮل، ﺳــﺪﯾﻢ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧــﺎت، ﭘﻮﻟــﻮﻻن، دی ﺳــﺪﯾﻢ ﻓﺴــﻔﺎت، ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﻓﺴــﻔﺎت، ﻋﺼــﺎره اﮐﯿﻨﺎﺳــﻪ ﭘﻮرﭘــﻮرا، ﺳــﺪﯾﻢ ﭘــﯽ ﺳــﯽ ای، ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﺳــﻮرﺑﺎت، ﺳــﺪﯾﻢ ﺑﻨــﺰوات، ﭘﺎﻧﺘﻨــﻮل، ﻧﯿﺎﺳــﯿﻨﺎﻣﯿﺪ، زﯾﻨــﮏ ﭘــﯽ ﺳﯽ ای، ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت، دی ﺳﺪﯾﻢ ا د ت آ، اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺠﺎز آراﯾﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.

 روش ﻣﺼـﺮف

ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آب ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ژل را با ﺣـﺮﮐﺎت دوراﻧـﯽ روی ﺻـﻮرت ﻣﺎﺳـﺎژ دﻫﯿـﺪ و ﮐﺎﻣـﻼ ﺑـﺎ آب ﺑﺸـﻮﻳﻴﺪ.

نحوه نگهداری

از نور مستقیم خورشید و یخ زدگی و دسترس کودکان محافظت شود .

در دمای 10 تا 30 درجه نگهداری شود .

منع مصرف

از تماس با چشم ها خودداری شود . در صورت تماس احتمالی با چشم ها ، آنها را با مقدار کافی آب شستشو دهید .

 

 

مشخصات محصولات
مشخصاتمقدار
شماره پروانه بهداشت56/26453
وزن200 میلی لیتر
نوع بسته بندیظرف پت و جعبه
ابعاد بسته بندی15.5*6
ترکیباتعصاره اکیناسه ، کافئین ،نیاسینامید
بیشترین کالاهای خریداری شده با این کالا
تنظیم کننده چربی پوست ، رفع جوش و آکنه صورت
158٬500 تومان
BSMT007
کاهش منافذ باز پوست ، آبرسان
98٬000 تومان
BSMT002
تنظیم کننده چربی پوست و قطر منافذ باز پوست
98٬000 تومان
BSMT003
ضد لک و تیرگی های پوست ،حفظ رطوبت، افزایش کلاژن
158٬500 تومان
BSMT008