هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

کسر مالیات تکلیفی ازپورسانت ملغی شد

31 فروردین 1395

عطف به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ 31 تیرماه 94 که از ابتدای سال 95 لازم الاجراست، ماده 104 قانون فوق حذف گردید. در نتیجه، کسر مالیات تکلیفی (3%) از ابتدای سال 95 ملغی گردیده است. بنابراین، از فروردین ماه سال 95 کلیه همکاران گرامی پورسانت ها و پاداش های خود را بدون کسر 3% (مالیات تکلیفی) دریافت خواهند کرد