سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

عدم وابستگی شرکت تکسو به ارگان‌های دولتی و غیر دولتی

1393/01/27

فعالیت شرکت تکسو به صورت یک شخص حقوقی مستقل، دارای مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت تکسو وجود ندارد.