هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

ضدعفونی و نظافت ساختمان تکسو

08 اسفند 1398

مشاورین و مدیران گرامی تکسو

ساختمان تکسو مورخ جمعه 98/12/09  جهت ضدعفونی و نظافت بنیادین به‌صورت کامل تعطیل خواهد بود.

حفظ و رعایت نکات ایمنی از موارد مهمی است که تکسو سعی دارد برای هم مخاطبان و مراجعان حضوری خود اجرا کند.

خواشمند است نسبت به تغییر برنامه‌های سازمانی خود در محل ساختمان مرکزی تکسو در این تاریخ اقدام نمایید.

نظر خود را درج نمایید