روز جهانی زندگی در کنار یکدیگر با صلح

02/25/1398


 زندگی با صلح کنار یکدیگر صلح، یک آرمان والا برای همه فرهنگ ها است. تعریف آن تجربه‌ای دور از منازعات و کشمکش‌های فردی، منطقه‌ای و جهانی است. مسئولیت اجتماعی هر فرد، نهاد و سازمانی است که برای اعتلای کرامت انسانی، قدمی در جهت صلح با خود، صلح با دیگران و صلح با جهان بردارد. واقعیت امر آنکه، ما با خود، دیگران و جهانمان در صلح نیستیم، امروز فرصتی است برای اندیشیدن درباره آنچه انجام می‌دهیم. و پاسخ به این نکته که آیا نیروی سازنده هستیم؛ در این روند ؟ اگر جواب خیر است. می‌بایست به فکر باشیم. خانواده بزرگ تکسو، از سال 1397 همکاری‌های گسترده‌ای را در زمینه مسئولیت اجتماعی و حمایت از صلح و سازندگی در کشور شروع کرده است. همکاری با کمیسیون ملی یونسکو ایران، همکاری با انجمن علمی صلح و زنان و مشارکت در برگزاری جشنواره زیر چتر صلح و نوروز 97 از برنامه‌های انجام گرفته در این مسیر است. سال 1398، با قدرت بیشتر در این راه قدم بر خواهیم داشت، زیرا معتقدیم وظیفه یک کسب و کار کامل، ساختن زندگی فراتر از کسب درآمد و زیر چتر صلح است. با دیگران در صلح باشیم. جهانی بهتر خواهیم ساخت.

Leave your comment
*
*