هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

روز جهانی زندگی در کنار یکدیگر با صلح

25 اردیبهشت 1398


 زندگی با صلح کنار یکدیگر صلح، یک آرمان والا برای همه فرهنگ ها است. تعریف آن تجربه‌ای دور از منازعات و کشمکش‌های فردی، منطقه‌ای و جهانی است. مسئولیت اجتماعی هر فرد، نهاد و سازمانی است که برای اعتلای کرامت انسانی، قدمی در جهت صلح با خود، صلح با دیگران و صلح با جهان بردارد. واقعیت امر آنکه، ما با خود، دیگران و جهانمان در صلح نیستیم، امروز فرصتی است برای اندیشیدن درباره آنچه انجام می‌دهیم. و پاسخ به این نکته که آیا نیروی سازنده هستیم؛ در این روند ؟ اگر جواب خیر است. می‌بایست به فکر باشیم. خانواده بزرگ تکسو، از سال 1397 همکاری‌های گسترده‌ای را در زمینه مسئولیت اجتماعی و حمایت از صلح و سازندگی در کشور شروع کرده است. همکاری با کمیسیون ملی یونسکو ایران، همکاری با انجمن علمی صلح و زنان و مشارکت در برگزاری جشنواره زیر چتر صلح و نوروز 97 از برنامه‌های انجام گرفته در این مسیر است. سال 1398، با قدرت بیشتر در این راه قدم بر خواهیم داشت، زیرا معتقدیم وظیفه یک کسب و کار کامل، ساختن زندگی فراتر از کسب درآمد و زیر چتر صلح است. با دیگران در صلح باشیم. جهانی بهتر خواهیم ساخت.

نظر خود را درج نمایید