رایگان شدن هزینه پست

09/04/1394

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند سرانجام پس از تحقیقات و بررسی های بسیار در راستای تکریم و احترام به خرده فروشان و رعایت حال بازاریابان, شرکت تکسو تصمیم بر رایگان نمودن هزینه پست گرفت و تقبل این هزینه را خود به تنهایی عهده دار گردید.لذا از ساعت 17 روز 4 آذرماه 94 تمامی خرید های بازاریابان گرامی  با پست رایگان صورت میپذیرد و تنها هزینه خدمات و بسته بندی به شرح زیر دریافت می گردد. کلیه ی خرید های زیر 300 امتیاز به طور کل  مبلغ 50 هزار ریال و تمامی خرید های بالای 300 امتیازبه طور کل مبلغ 30 هزار ریال دریافت می گردد.

منتظر اتفاقات ویژه تری از تکسو باشید.