هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

دومین رویداد مدیران

10 تیر 1397

روز جمعه ۹تیرماه ۹۷ روزی بزرگ برای تکسویی ها بود، روزی که مدیران شرکت در رده های مختلف از مدیر تا راهنما معرفی شدند و بج های خود را دریافت کردند. پیش از این مراسم، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب مهندس محمد رویایی توضیحات جامعی در زمینه برنامه جهانی شدن در تکسو و چالش های پیش رو و همچنین وضعیت بازاریابی شبکه ای در کشورهای همسایه و رقبای تکسو در این کشورها ارائه فرمودند. در ادامه از راهی که تکسو پیموده به صورت بازه بندی های ماهیانه سخن گفتند و اینکه همچنان راه زیادی در پیش داریم.

پس از اهدا چک های نمادین و بج ها، مدیریت محترم عامل شرکت، جناب آقای مسعود رویایی از برنامه های تاپ تیم گفتند و مراسم با معرفی تاپ تیم به پایان رسید.

نظر خود را درج نمایید