هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

حضور واحد نظارت و آموزش تکسو در اصفهان

08 خرداد 1392

در تاریخ 2-3-1392 واحد نظارت و آموزش شرکت تکسو درجهت یکسان سازی آموزش ها و نگرشها و شیوه های صحیح فروش و همچنین نظارت بر عملکرد شعب بر طبق دستورالعمل بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت، معدن وتجارت به مدت 3 روز در شعبه اصفهان حضور داشتند.

در این جلسات تمامی موارد فوق بطور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر طبق آخرین تصمیمات و سیاست گذاری های شرکت تکسو این جلسات به صورت ماهیانه و در تمامی شعب شرکت تکسو انجام خواهد شد.