جستجو
بازگشت به لیست خبرها

جوایز عید نوروز

شنبه, 01 فروردین 1394
جوایز عید نوروز

شرکت تکسو به مناسبت عید نوروز جوایز ویژه ای را برای همکارانی که در این ایام موفق شوند به میزان فروشی به ترتیب زیر دست یابند در نظر گرفته است که در پایان ماه به این عزیزان اهدا خواهد شد.

1. نمایندگان فروشی که تا ساعت 24 روز 7 فروردین موفق شوند 3000 امتیاز خرده فروشی داشته باشند مبلغ 5000000 ریال پاداش دریافت خواهند کرد

2.نمایندگان فروشی که از ساعت 1 بامداد روز 8 فروردین تا ساعت 24 روز 15 فروردین موفق شوند 4000 امتیاز خرده فروشی داشته باشند مبلغ 5000000 ریال پاداش دریافت خواهند کرد

3. نمایندگان فروشی که در ایام نوروز ( روز 10-1 فروردین ) موفق شوند برای اولین بار در دو ماه اخیر به رتبه نماینده فروش برتر دست یابند مبلغ 5000000 ریال پاداش دریافت خواهند کرد