جلسه اموزش محصول

02/28/1392

جلسه آموزشی محصولات آرایشی و بهداشتی در روز جمعه تاریخ 27-2-1392 برای لیدرهای شرکت تکسو در دفتر صادقیه برگزار شد. در این جلسه که از ساعت 14 شروع شد لیدرهای شرکت از تمام شهر ها حضور داشتند، همچنین کارشناس متخصص محصولات آرایشی و بهداشتی لومن نیز حضور داشت و توضیحات مفصلی راجع به محصولات لومن و همچنین کلربرد آن ها و نحوه استفاده محصولات ارایه داد که لیدرهای شرکت این آموزش ها را فراگرفتند تا آن ها را به مجموعه خود منتقل نمایند. همچنین در این جلسه از محصول جدید شرکت که زعفران سرگل درجه یک بود نیز رونمایی شد و قرار براین شد که تا هفته آینده این محصول بر روی سایت قرار گیرد. همچنین آموزش هایی جهت شناخت زعفران و نحوه استفاده از آن در این جلسه مطرح شد. درنهایت نیز مدیران شرکت صحبت هایی در زمینه نوع فعالیت و چگونگی عملکرد بازاریابان انجام دادند و توصیه هایی برای بهبود کارکرد همه ارکان شرکت ارایه دادند. در نهایت این جلسه حدود 4 ساعت به طول انجامید که در دو قسمت برگزار گردید.