سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

جلسات هم اندیشی راهبران تکسو (TLA)

1393/04/24

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمی و کیفی نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و بازاریابی در زمينه هاي مختلف بازاریابی شبکه ای، همچنین هم راستا شدن هرچه بیشتر با دستورالعمل تأسیس و نحوۀ فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای و فعالیت مطابق با استانداردهای روز دنیا، جلسات هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) تشکيل مي گردد. همکاران گرامی می توانند در قسمت مطالب سایت قوانین و آیین نامه تشکیل جلسات هم اندیشی راهبران تکسو را مشاهده نمایند.