هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

جشنواره پاییزی پک پوست پاک تکسو

05 آبان 1400

در جشنواره پک پوست پاک تکسو با خرید پک حاوی یک عدد محلول پاک کننده و یک عدد ژل شستشوی پوست ماسکانی در یک فاکتور، یک عدد کرم مرطوب کننده هازن را به عنوان هدیه دریافت کنید.

محتوای هر کدام از پک ها به شرح ذیل می باشد:

1.پک حاوی یک عدد محلول پاک کننده پوست چروک ماسکانی و یک عدد ژل شستشوی پوست چروک ماسکانی (هدیه: یک عدد کرم مرطوب کننده هازن)

2.پک حاوی یک عدد محلول پاک کننده پوست حساس ماسکانی و یک عدد ژل شستشوی پوست حساس ماسکانی (هدیه: یک عدد کرم مرطوب کننده هازن)

3.پک حاوی یک عدد محلول پاک کننده و مرطوب کننده ماسکانی و یک عدد ژل شستشوی پوست خشک ماسکانی (هدیه: یک عدد کرم مرطوب کننده هازن)

4.پک حاوی یک عدد محلول پاک کننده پوست چرب و جوش دار ماسکانی و یک عدد ژل شستشوی پوست چرب و جوش دار ماسکانی (هدیه: یک عدد کرم مرطوب کننده هازن)

5.پک حاوی یک عدد محلول پاک کننده و روشن کننده پوست ماسکانی و یک عدد ژل شستشوی روشن کننده صورت ماسکانی (هدیه: یک عدد کرم مرطوب کننده هازن)

6.پک حاوی یک عدد محلول پاک کننده پوست حساس ماسکانی و یک عدد ژل شستشو و لایه بردار صورت ماسکانی (هدیه: یک عدد کرم مرطوب کننده هازن)

تاریخ برگزاری جشنواره : از ساعت 24 چهارشنبه 5 آبان ماه تا ساعت 24 جمعه 7 آبان ماه 1400

 

برای ثبت سفارش به وب سایت رسمی تکسو ، منوی محصولات ، دسته محصولات مراقبت پوست، بخش پاک کننده مراجعه نمایید.

نظر خود را درج نمایید