جشنواره نوبهار تکسو

01/07/1402

در جشنواره نوبهار تکسو که از ساعت 24 دوشنبه 7 فروردین‌ماه 1402 تا ساعت 24 جمعه 11 فروردین‌ماه 1402 و طی دو مرحله برگزار می گردد، به ازای هر فاکتور با مبالغ مختلف، تی کارت های متفاوتی ارائه خواهد شد.

جزئیات این جشنواره به شرح ذیل است:

 

در مرحله اول و نخستین روز از این جشنواره که از ساعت 24 دوشنبه 7 فروردین‌ماه 1402 تا ساعت 24 سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه 1402 به ازای هر فاکتور 2000 امتیازی ، تی کارت 150هزارتومانی به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد.

 

در دومین روز از این جشنواره که از ساعت 24 سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه 1402 تا ساعت 24 چهارشنبه 9 فروردین‌ماه 1402 به ازای هر فاکتور 1500 امتیازی، تی کارت 100هزارتومانی  به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد.

 

در سومین روز از این جشنواره که از ساعت 24 چهارشنبه 9 فروردین‌ماه 1402 تا ساعت 24 پنجشنبه 10 فروردین‌ماه 1402 به ازای هر فاکتور 1000 امتیازی، تی کارت 50 هزارتومانی به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد.

 

در مرحله دوم و  روز چهارم از این جشنواره که از ساعت 24 پنجشنبه 10 فروردین‌ماه 1402 تا ساعت 24 جمعه 11 فروردین‌ماه 1402  به ازای هر فاکتور 3000 امتیازی، علاوه بر 10%افزایش امتیاز ، تی کارت 200 هزارتومانی به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد.