هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

تمدید پروانه کسب بازاریابی شبکه ای تکسو

06 آبان 1399

بزرگترین بخش هر موفقیت تکرار و تداوم آن است، کما اینکه قهرمانانی در پی تکرار قهرمانی، در ورطه سقوط افتاده اند. در چنین شرایطی حفظ و ماندگاری موفقیت های پیشین، کاری بس دشوار است.
رسالت حرفه ای تکسو، بدون شک تعهد به پیشرفت، ایجاد بستر برای شکوفایی توانمندی ها و شایستگی های اعضای محترم آن است.
این دیدگاه ناشی از سال ها نقش آفرینی موثر تکسو در راستای پیشرفت اعضای آن بوده است و این ادامه راهی است که همچنان معتقدیم در ابتدای آن هستیم.
تمدید مجدد پروانه بازاریابی شبکه ای شرکت تکسو بر تمام اعضای خانواده آن تهنیت باد.